Tarafsız Habercilik

Bilişim Vadisi’ne Yönelik İddialar

Kocaeli Valisi ve Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ (Bilişim Vadisi) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, Bilişim Vadisi’ndeki 3 kaçak binanın ruhsata bağlanabilmesinin, iskanının alınabilmesinin, kullanılmasının ve içerisinde ikamet edilmesinin mümkün olmadığının anlaşılması üzerine yıkıldığını bildirdi.

Kocaeli Valisi ve Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ (Bilişim Vadisi) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, Bilişim Vadisi’ndeki 3 kaçak binanın ruhsata bağlanabilmesinin, iskanının alınabilmesinin, kullanılmasının ve içerisinde ikamet edilmesinin mümkün olmadığının anlaşılması üzerine yıkıldığını bildirdi.

Güzeloğlu, Gebze’de yapımı devam eden Bilişim Vadisi’ne yönelik çeşitli iddialar üzerine yaptığı yazılı açıklamada, bazı ulusal ve yerel gazetelerin internet ve basılı yayın organlarında ülkenin vizyon projelerinden olan ve bilgi toplumuna geçişte hazırlayıcı ve dönüştürücü bir misyon üstlenen Bilişim Vadisi’yle ilgili kasıtlı ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye dayalı bir dizi haber ve yorumların yayınlanması üzerine bir açıklama ve düzeltme yapılmasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

Haber içeriğinde “Avrupa’nın En İyi Kamu Binası Ödülü’nü alan 3 ayrı kamu binasının yıkıldığının” iddia edildiğine dikkati çeken Güzeloğlu, projenin gerçekleştirileceği alanda 1999’daki Marmara Depremi öncesi inşa edilen atıl durumdaki 3 binanın Gebze Teknik Üniversitesinden 17 Şubat 2015’te devralındığını hatırlattı.

Güzeloğlu, daha sonra söz konusu 3 binanın değerlendirilmesi ve kullanılması için gerekli incelemelerin başlatıldığını aktararak, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu 3 binanın inşa edildiği, toplam 3 milyon metrekare Bilişim Vadisi sınırları içerisinde onaylı 1/5000’lik Nazım İmar Planı yapılmadığı ve onaylı 1/5000’lik planın olmadığı tespit edilmiştir. Yine Bilişim Vadisi alanında onaylı 1/1000 Uygulama Planı’nın bulunmadığı görülmüştür. Yapılan incelemeler neticesinde, 3 adet binanın 2’sinin tamamlandığı, 1’inin ise natamam olduğu (kaba inşaat seviyesinde), inşaatların ruhsatlarının alınmadığı, ruhsat projelerinin olmadığı hatta ruhsat müracaatlarının dahi bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu 3 adet ruhsatı bulunmayan kaçak binanın birden fazla kadastro parseline oturduğu, binaların kadastro yollarına denk geldiği ve bu alanda parselasyon yapılmadığının tespiti yapılmıştır. Yine bu 3 adet ruhsatı olmayan kaçak binalardan birinin belirli bir kısmının, orman arazisine tecavüzü olduğu tespit edilmiştir.”

Binalar kaçak ve riskli

Şirketin yaptığı ön çalışmalar neticesinde bu binaların depreme dayanıklı olup olmadığının tespiti amacıyla her bina için Deprem Performans Analiz Raporları hazırlatıldığını vurgulayan Güzeloğlu, binaların yönetmelik raporlarının gereklerini sağlamadığının görüldüğünü, Aralık 2014-Ocak 2015 aralığında binaların riskli olduğuyla ilgili resmi yazıların kendilerine ulaştığını bildirdi.

Güzeloğlu, “3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri çerçevesinde söz konusu 3 adet kaçak binanın ruhsata bağlanabilmesinin, iskanının alınabilmesinin, kullanılmasının ve içerisinde ikamet edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Şirketimiz bu 3 adet binayı insan sağlığı, mal ve can güvenliği açısından uygun olmaması nedeniyle yıkmıştır.” ifadesini kullandı.

“Bugüne kadar yapılan hiçbir ihaleye itiraz söz konusu değildir”

Vali Güzeloğlu, “devam eden inşaat ve yapım işlerinde belli bir firmanın kayırıldığı ve hiçbir ihale yapılmadan belli bir firmaya işlerin verildiğinin de iddia edildiğine” dikkati çekerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Şirketimiz, yaptığı bütün ihalelerde, Türkiye’nin alanında en iddialı ve uluslararası taahhüt ve yüklenimlerde bulunan uzman ve yeterlilik sahibi firmaları davet etmiş ve ihalelerini gerçekleştirmiştir. İhaleler iki aşamalı olarak yapılmıştır. İhale sürecinde tüm süreçler açık ve şeffaf bir şekilde ihaleye katılan tüm firmaların gözü önünde ve kurulan komisyonların denetiminde yürütülür. Görüldüğü üzere şirketimiz hem rekabeti hem şeffaflığı hem de ülke ve kamunun menfaatlerini gözetmektedir. Yapılan ihaleler sonucu, imzalanan sözleşmelerdeki metrekare maliyetlerimize bakıldığında da o yıl içerisinde muadili binaların neredeyse tamamına yakınından daha ucuza mal edildiği, hiçbir şekilde kayırmanın söz konusu olmadığı açıkça görülmektedir. Ayrıca yapılan ihalelerin tamamı anahtar teslim götürü bedeldir. Bugüne kadar yapılan hiçbir ihaleye itiraz söz konusu değildir.”

“Zorla ve değeri altında alım olmadı”

“Bilişim Vadisi sınırları içerisinde köylülere ait arazi ve arsaların değeri altında ucuza kapatıldığı” iddialarına da değinen Güzeloğlu, “Bu süreç içerisinde sahiplerinin rızasına binaen satın almalar yapılmış ve halen yapılmaktadır. Bu usulle hem arsa sahiplerinin hem de kamunun ve Bilişim Vadisi’nin menfaatleri gözetilmiş ve toplam şu ana kadar 60 bin metrekare şahıs arazisi alımı gerçekleştirilmiştir. Hiçbir şekilde zorla ve değeri altında herhangi bir alım gerçekleştirilmesi söz konusu olmamıştır.” bilgisini aktardı.

Güzeloğlu, “İhalelerde belirlenen sürelerin geçtiği ve teslim işlemlerinin gerçekleşmediği” iddiasına yönelik de birinci etap altyapı ihalesinin bitirildiği ve geçici kabulünün yapıldığını, ikinci ve üçüncü etap ihale çalışmalarının ise teknik ve hukuki gerekler doğrultusunda hızlı şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Projenin Türkiye’nin hedeflerine ulaşması açısından vazgeçilmez değerde ve önemde olduğunu aktaran Güzeloğlu, Bilişim Vadisi Projesi’nin asılsız, gerçeklikten yoksun ve kasıtlı haberlerle yıpratılmasının, kamuoyuna yanlış bilgi verilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir